Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia
 

 
 
 
  műhely    » Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia
év 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2017   
szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v x z ö   
címek a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v z ö ü   
 

| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


keresés

szerző:
cím:
kivonat:
szekció:adatlap

Zsigmond Adél

» Szekció: Magyar irodalomtudomány
» Bemutatás éve: 2008
» Cím: Míg fekszem kiterítve (A Saját halál című elbeszélés és film időstruktúrája)
» Intézmény: BBTE, BtK, irodalom és társadalom szak, mesteri
» Minősítés: 2 díj
» Témavezető: dr. Selyem Zsuzsa adjunktus, BBTE, BtK, Magyar irodalomtudományi tanszék

» Kivonat:
A Saját halál című elbeszélés egyfajta liminális léthelyzetet narrativizál: arról a három és fél percről beszél, amiről nem is lehet (és mégis) - arról a valamiről, ami lét és nemlét határán történik meg. Nádas Péter elbeszélése, illetve Forgács Péter azonos című filmje többek között a nyelvvel való tapogatózást, az érzéki és túlvilági utazás verbális és vizuális reprezentációjának keresését mutatja meg. Ebben a határtapasztalatban ugyanis mindent újra kell definiálni: az elbeszélőnek újra kell pozícionálnia magát térben és időben, és egyáltalán: újra létre kell hoznia a tér és idő szemléletét. Jelen dolgozatban Nádas kötetének és Forgács Péter filmjének időkoncepcióját vizsgálom (a befogadás időhorizontját, a történet és narráció közötti időbeli viszonyokat, illetve a hang képi reprezentációhoz való viszonyát, s mindezeket együtthatásukban is), figyelve az időkezelés médiumbeli sajátosságaira, ugyanakkor hangsúlyozva, hogy mindezt nem kontrasztív céllal teszem, hanem azzal a szándékkal, hogy felmutassam a médiumok egymásra hatásának módozatait, a közöttük létező senkiföldje tapasztalatát.

» Teljes dolgozat: [PDF]

Vissza

 
 
kapcsolódó
» mi ez?
» rövidítések
» felhívás az ETDK résztvevőihez
 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék